ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

У ПЕТАК,13.4.2018.Г. У 12 ,00 ЧАСОВА  БИЋЕ СПРОВЕДЕНО ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ,А У СУБОТУ 14.4.2018.Г. У 9,00 ЧАСОВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И У 11,30 Ч. УЧЕНИЦИ ЋЕ РАДИТИ КОМБИНОВАНИ ТЕСТ. (БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА, ФИЗИКА, ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА). ПО ЗАВРШЕТКУ  ТЕСТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ  УЧЕНИЦИ ЋЕ АНОНИМНО ПОПУЊАВАТИ УПИТНИК. РОДИТЕЉИ ОСМАКА ЋЕ У ПЕТАК,30.3.2018.Г.  ДОБИТИ ПИСАНО ОБАВЕШТЕЊЕ ОД ШКОЛЕ  О СВИМ АСПЕКТИМА ПРОБНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА-  ИНФОРМАЦИЈЕ СУ ПОДЕЉЕНЕ УЧЕНИЦИМА. МОЛИМО РОДИТЕЉЕ ДА ПОТПИШУ ИНФОРМАЦИЈЕ И ВРАТЕ ИХ ОДЕЉЕНСКОМ СТАРЕШИНИ.

Додатне информације