Обавештење за родитеље будућих првака

Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-00053/2021-07 од 29.01.2021. године донета је одлука да се обезбеде бесплатни уџбеници за одређене групе ученика основних школа.

Право на бесплатне уџбенике у школској 2021/22. години оствариће:

  1. ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане материјалне помоћи);
  2. ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.

Школи се као доказ испуњености услова доставља следећа документација:

  1. за ученике, из социјално/материјално угрожених породица, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  2. за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
  3. за ученике који су у пордици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи , школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Молимо вас да приликом пријаве детета за упис у први разред нагласите уколико на основу наведених критеријума остварујете право на бесплатне уџбенике.

                                                                                                           

ПП Служба

Додатне информације