Обавештење за родитеље будућих првака

Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-00053/2021-07 од 29.01.2021. године донета је одлука да се обезбеде бесплатни уџбеници за одређене групе ученика основних школа.

Право на бесплатне уџбенике у школској 2021/22. години оствариће:

  1. ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане материјалне помоћи);
  2. ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.

Школи се као доказ испуњености услова доставља следећа документација:

  1. за ученике, из социјално/материјално угрожених породица, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  2. за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
  3. за ученике који су у пордици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи , школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Молимо вас да приликом пријаве детета за упис у први разред нагласите уколико на основу наведених критеријума остварујете право на бесплатне уџбенике.

                                                                                                           

ПП Служба

Упис првака у школску 2020/2021

Поштовани родитељи, у току је израда спискова будућих првака. Школа је послала позиве за ученике чији се подаци налазе на списковима које смо добили из градске управе. Молимо вас да ради евидентирања деце дођете у пп службу од 18 – 28. фебруара од 8-18 часова.

Додатне информације