Заједнички родитељски састанак са родитељима ученика који су на полугодишту шк.2018/19.г. имали слабе оцене

У среду 27.3.2019.г.   у 18 ч., у школи је одржан заједнички родитељски састанак са родитељима ученика који су на полугодишту шк. 2018/19.г. ималинегативне оцене. На састанку,који су водиле педагог Милица Војић Марковић и психолог Ана  Ракић, представљено је истраживање  које је пп служба спровела са  овим ученицима  почетком другог полугодишта, а које се односило на  разлоге тог неуспеха и мере које би довеле до  поправљања оцена. Пп служба, наставничко веће, ученички парламент и савет родитеља су  се већ изјаснили о мерама, па су  се и родитељи сложили са њима,истакавши да су свеобухватне и  озбиљно постављене. На овај начин, на истом задатку, налазе се сви актери образовног процеса...

Додатне информације