Превентивни програми за ученике другог,трећег и четвртог разреда

Превентивни програми за ученике другог,трећег и четвртог разредабезбедност на интернету

Током треће недеље марта урађена је анкета са ученицима другог,трећег и четвртог разреда. Анкета се односила на њихово искуство са интернетом,коришћење, друштвене мреже,контрола родитеља. Анкета је обрађена и можете је наћи и на овом сајту. Други део активности су трибине и презентације са темом безбедност на интернету. У рад су укључени вршњачки тим,грађанско васпитање/Вања и Валентина,5/4(/и струцна служба). У понедељак, 25.3. 2019.г. урађене су три трибинеза уценике другог разреда 10-11часоваза уценике цетвртог раyреда 11-12 часова.За ученике трећег разреда 16-17 часовауценици су били врло задовољни и концентрисани, вршњачка едукација је и овог пута била делотворна.

Додатне информације